Logical Ping!

Informacja psychoaktywna ”

Siostra Łucja, wizjonerka z Fatimy:

Naród polski przejdzie drogę odrodzenia. Po raz pierwszy odczyta i zrealizuje prawdziwe cele ludzkości. Od niego zależeć będzie przyszłość Europy (…). W Polsce rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który wytworzy nowe prawa.”

Niemiecka stygmatyczka Teresa Neumann:

„W języku polskim będą głoszone najmądrzejsze prawa i najsprawiedliwsze ustawy.

Św. Malachiasz (1128 rok):

” Polska, powstając majestatycznie jak feniks z popiołów, mężnie zrzuci pęta niewoli i stanie się jednym z mocartsw w Europie

  • Ojciec Czesław Klimuszko:

” Polska będzie źródłem nowego prawa na świecie, zostanie tak uhonorowana wysoko, jak żaden kraj w Europie (…). Polsce będą się kłaniać narody Europy. Widzę mapę Europy, widzę orła polskiego w koronie. Polska jaśnieje jak słońce i blask ten pada naokoło. Do nas będą przyjeżdżać inni, aby żyć tutaj i szczycić się tym.”

  • Matka Boża Bolesna do Mikołaja Sikatki w objawieniach licheńskich (1850 rok):

„Ku zdumieniu wszystkich narodów świata z Polski wyjdzie nadzieja udręczonej ludzkości.

Po tych wstępnych rozróżnieniach można wreszcie przejść do najciekawszego
pytania: na czym polega misja Polski? Na
gruncie integralnego mesjanizmu misja Polski polega oczywiście na budowaniu Królestwa Bożego na ziemi. Dokładniej, misję tę
rozumiano na cztery główne sposoby: jako
odkrywanie lub głoszenie tego ideału (rewelacja), podejmowanie prób jego urzeczywistnienia w zalążkowej postaci (realizacja)
i znoszenie cierpienia, które miało doprowadzić do jego rewelacji bądź realizacji (Ujejski 1963: 274).

Sądzę, że trzy funkcje mesjańskie Chrystusa, Kościoła i wszystkich wiernych −
funkcja królewska, prorocka i kapłańska
− odpowiadają trzem wyróżnionym przeze
mnie ideom polskiego mesjanizmu − millenaryzmowi, misjonizmowi i pasjonizmowi.
Stanowi to − jak sądzę − najlepsze świadectwo ortodoksyjności naszego mesjanizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *